Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Боль в плече – основные причины боли и диагностика

Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Боль в плечах может сигнализировать о наличии болезни. Плечевой сустав является одним из наиболее подвижных, но при неправильном повороте или нагрузке он может пострадать. Вследствие этого возникает боль.

Но иногда неприятные ощущения сигнализируют о серьезных заболеваниях, пишет Lifehacker.

Боль в ухе: самые распространенные причины

Возникает не только у профессиональных спортсменов, но и у людей, не занимающихся спортом. Например, к растяжению связок может привести ношение слишком тяжелых сумок. Боль усиливается, когда человек пробует подвигать суставом или прощупать пальцами.

Тендинит возникает при регулярном повышении нагрузки. При тяжелой работе сухожилия трутся о поверхность сустава и воспаляются, что приводит к хронической ноющей боли.

Эти болезни приводят к воспалению суставов. При этом человек испытывает сильные приступы боли, ему трудно поднять руку или выполнить другие движения руками.

Появляется тогда, когда человек выполняет не совсем привычные для него движения. К примеру, когда человек красит потолок. Боль при этом возникает через один или же два дня.

Почему болит в плечах

При остеохондрозе боль отдает в руку и усиливается при повороте головы.

Миалгия – это общее название болей в мышцах, в том числе и плечевых. Она возникает из-за ряда факторов, в частности, из-за переохлаждения, слишком долгого пребывания в той же позе, стресса, и тому подобное.

Человек при этом испытывает ноющую боль, которая усиливается при поднятии рук.

В плече сосредоточено множество нервных окончаний, связанных с теми или иными внутренними органами. Поэтому часто болит что-то внутри, а отдает в плечо. Такой тип боли называют рефлекторным.

Обычно она связана со всевозможными сердечными нарушениями – от стенокардии до инфаркта миокарда, а также пневмонией, патологиями печени, опухолями органов грудной клетки, внутренними кровотечениями, и тому подобное.

Перелом или вывих не всегда можно распознать сразу. Характерные симптомы: боль появляется после удара или падения на плечо и сопровождается отеком, изменением цвета кожных покровов, деформацией сустава или кости, ухудшением подвижности сустава.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2020 powered by lun.ua Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Біль у плечах може сигналізувати про наявні хвороби. Плечі є одним з найрухливіших суглобів, але при неправильному повороті чи навантаженні може постраждати плечовий суглоб. Внаслідок цього виникає біль.

 Але інколи неприємні відчуття сигналізують про серйозні захворювання, пише Lifehacker.

Читайте також: Біль у вусі: найпоширеніші причини

Виникає не лише у професійних спортсменів, а й у людей, які не займаються спортом. До прикладу, до розтягнення зв'язок може призвести носіння занадто важких сумок. Більш посилюється, коли людина пробує порухати суглобом або промацати пальцями.

Тендиніт виникає при регулярному підвищенню навантаження. При тяжкій праці сухожилля труться об поверхню суглоба і запалюються, що призводить до хронічного ниючого біль.

Ці хвороби призводять до запалення суглобів. При цьому людина відчуває сильні напади болю, їй важко підняти руку або ж виконати інші рухи руками.

З’являється тоді, коли людина виконує не зовсім звичні для неї рухи. До прикладу, коли людина фарбує стелю. Біль при цьому виникає через один або ж два дні.

Чому болить у плечах

При остеохондрозі біль віддає в руку та посилюються при повороті голови.

Міалгія – це загальна назва болів в м'язах, в тому числі і плечових. Вона виникає через низку факторів, зокрема, через переохолодження, занадто довге перебування у тій же позі, стрес, тощо.

Людина при цьому відчуває ниючий біль, який посилюється при піднятті рук.

У плечі зосереджено безліч нервових закінчень, пов'язаних з тими чи іншими внутрішніми органами. Тому часто болить щось усередині, а віддає в плече. Такий тип болю називають рефлекторним.

Зазвичай вона пов'язана зі всілякими серцевими порушеннями – від стенокардії до інфаркту міокарда, а також пневмонією, патологіями печінки, пухлинами органів грудної клітини, внутрішніми кровотечами, тощо.

Перелом або вивих не завжди можна розпізнати відразу. Характерні симптоми: такий біль з'являється після удару або падіння на плече і супроводжується набряком, зміною кольору шкірних покривів, деформацією суглоба або кістки, погіршенням рухливості суглоба.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу powered by lun.ua Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Источник: https://24tv.ua/health/ru/pochemu_bolit_v_plechah_osnovnye_prichiny_n1142138

Боль в плече — причины, симптомы, диагностика, лечение осложнения и профилактика — Likar24

Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Плечо – это шариковый сустав, который имеет три основные кости: плечевую кость (длинная кость руки), ключицу и лопатку, а также широкий диапазон движения. Эти кости заключены слоем хряща.

Есть два основных стыки: акромиоклавикулярный сустав находится между высшей частью лопатки и ключицей, а гленогумаральный сустав состоит из верхней, шарообразных части плечевой кости и внешнего края лопатки. Этот сустав также известен как плечевой сустав.

Плечи получают диапазон движения от вращающейся манжеты. Манжета ротатора состоит из четырех сухожилий. Сухожилия – это ткани, которые соединяют мышцы с костью.

Если одна из этих составляющих повредится, может возникнуть боль и дискомфорт в плече.

Можно травмировать плечо, выполняя физический ручной труд, занимаясь спортом. Больше шансов возникнуть проблемам с плечом по мере взросления, особенно после 60 лет. Это связано с тем, что мягкие ткани, окружающие плечо, имеют тенденцию к дегенерации с возрастом.

Кроме боли могут возникать следующие симптомы:

 • чувство онемения;
 • ограниченность подвижности сустава;
 • постоянная напряженность мышц, прилегающих к суставу;
 • деформация сустава.

Причины

Часто, боль в плече возникает в людей, которые занимаются такими видами спорта как теннис, хоккей, волейбол и гольф, ведь через повторяемость движений, плечевой сустав приобретает способность быстрее изнашиваться. Также боль может возникать вследствие механических повреждений или травм. Распространенные травмы:

Вывих

Если плечо оттянуто назад слишком сильно или возвращено слишком далеко, верхняя часть руки может выскочить из гнезда. Можно почувствовать боль и слабость в плече. Также могут появиться отеки, онемение и синяки.

Разрыв

Эта травма затрагивает сустав, где сочетаются ключица и лопатка. Он называется акромиоклавикулярный (переменный) сустав. Падение или сильный удар разрывает связки. Если ключица выталкивается с места, появляется шишка на плече.

Перелом

Кость может сломаться или треснуть от падения или сильного удара. Наиболее распространенные разрывы – ключицы и плечевой кости (кости руки, ближайшие к плечу). Появится сильная боль и синяк, не будет возможности поднять руку.

Повреждение хряща

Можно поранить хрящ (резиновую накладку), которая идет вокруг обода плечевого сустава. Это происходит вследствие повторяющихся движений или при падении. При таком типе травмы можно чувствовать боль, при поднятые руки, а плечо может показаться слабым.

Манжета вращения ротатора

Вращающаяся манжета – это группа мышц и сухожилий на плечи, которая держит руку на месте и позволяет поднимать вверх. Можно повредить его за чрезмерного использования или падения, этот сустав также начинает изнашиваться с возрастом. Плечо может болеть ночью и при попытке поднять что-либо.

Замороженное плечо

Это условие ограничивает движение сустава. Аномальные полосы ткани (спайки) накапливаются в суставе и не дают ему свободно двигаться. Плечо может «замерзнуть», потому что боль или операция вызывают меньшое использования, что позволит срастаться спайке.

Бурсит

Бурса (мешок, наполненный жидкостью) может отекать, если делать повторяющиеся движения. Но это также может быть вызвано падением или иной травмой.

Тендинит

Для тендинита характерно воспаление сухожилий, которые вместе с мышцами обеспечивают способность плечевого сустава к движению по разным осям.

Боль в плече может возникать не только в результате механических повреждений, но и в результате воспалительных заболеваний позвоночника и шеи, различных расстройств иммунной системы и заболеваний почек, печени и сердца.

Остеоартрит

Также называют дегенеративными заболеваниями суставов, это самая распространенная форма артрита. Он может поразить любой сустав, включая плечи. Хрящ между костями разрушается, и они трутся вместе. Это может вызвать боль и скованность.

Ревматоидный артрит

Это заболевание, из-за которого иммунная система организма атакует защитную оболочку в суставах. Он может вызвать боль и скованность в плечах.

Воспалительные заболевания организма

Часто боль в плечевом суставе является следствием заболевания желчного пузыря или печени, также туберкулеза и пневмонии.

Заболевания сердца

Боль в плече может быть следствием ишемической болезни сердца.

Диагностика

Для установления диагноза врач проведет физический осмотр и спросит об истории болезни, а также симптомах, которые возникли. Используются такие методы диагностики:

Рентгенография: простые рентгенограммы могут обнаружить сужение пространства между двумя костями позвоночника, артрит-подобные заболевания, опухоли, скользящие диски, сужение спинномозгового канала, переломы и нестабильность спинного столба.

МРТ: магнитно-резонансная томография: это неинвазивная процедура, которая позволяет раскрыть детали нейронных (связанных с нервом) элементов, а также проблемы с сухожилиями и связками.

Миелография / КТ: иногда используется как альтернатива МРТ.

Электродиагностическое исследование: электромиография (ЭМГ) и скорость нервной проводимости (НКВ) иногда используются для диагностики боли в шее и плечах, боли в руке, онемение и покалывание.

Во время каких болезней проявляется

Боль в плече появятся при таких болезней:

 • артрит;
 • остеохондроз;
 • рваная манжета ротатора;
 • набухшие мешки бурсы или сухожилия;
 • травма спинного мозга;
 • сердечный приступ;
 • камни в почках;
 • цирроз;
 • ревматоидный артрит;
 • подагрический артрит.

К какому врачу обратиться

Если накануне не было серьезной травмы или внезапной, непрерывной боли, обычно можно лечить боль в плече, не обращаясь к врачу. Однако, если после двух недель лечения до сих пор боль не исчезла, стоит обратиться к физиотерапевту.

Обязательно нужно обратиться к врачу, если:

 • имеющиеся сильные боли в обоих плечах
 • также боли в бедрах;
 • ощущается лихорадка или недомогание;

Это могут быть признаки состояния, которое требует оперативного лечения.

Профилактика

Простые упражнения на плечи могут помочь растянуть и укрепить мышцы и сухожилия ротаторной манжеты. Физиотерапевт может показать, как правильно их делать.

Если были проблемы с плечами, используйте лед в течение 15 минут после упражнений, чтобы предотвратить травмы.

После бурсита или тендинита, ежедневно выполняя простые упражнения, направленные на движение, можно избежать замерзания плеча.

Источник: https://24tv.ua/ru/medicine/diseases/bol-v-pleche_d647

Привычный вывих плеча: возвращаем плечо на место

Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Усиленные занятия в тренажерном зале, повышенные физические нагрузки – все это может стать причиной такого явления, как привычный вывих плеча.

Пострадать от этого могут не только профессиональные спортсмены и те, кто привык таскать тяжести, но, в принципе, любой из нас. Мы расскажем, как правильно справиться с этой проблемой.

А консультирует нас руководитель ортопедо-травматологического направления МС “Добробут” Василий Шмагой.

Многие ошибочно считают, что вывих происходит в кости, но это не так. Кости ломаются, а вывихиваются суставы.

Сустав – это подвижное сочленение (соединение) двух или более костей, которые объединяют кости нашего скелета и обеспечивают их плавное скольжение относительно друг друга.

Сам сустав состоит из двух сочленений костей, держащийся на капсуле на связочном аппарате. Когда эта капсула разрывается или растягивается, происходит дислокация одного из концов кости – вот тогда случается вывих. 

Плечевой сустав – самый подвижный в нашем теле. Именно поэтому он и вывихивается чаще. 

Каблуки и колени: есть ли компромисс

Повторный вывих 

После того как плечо было вывихнуто первый раз, этот сустав становится уязвимым к последующим вывихам.

Что происходит после второго за месяц вывиха? Капсула сустава просто не успевает зарубцеваться, из-за чего образуются участки, которые не срослись, и грубые стойкие рубцы.

Поэтому при любой, даже самой минимальной травме будет происходить вывих – снова и снова, раз за разом до тех пор, пока его не укрепить. 

Остеоартроз: почему болят колени

Диагностика

Существует четкое определение привычного вывиха плеча: это случаи, когда вывих происходит два раза за месяц или три раза за год. Такжесюда можно отнести ситуации, когда случился один вывих, следующий – через 2 месяца, ну и третий – через полгода. 

Проблемами вывихов занимаются травматологи. Для постановки диагноза врач назначает обследование костных и мягкотканных структур. Костные структуры можно увидеть на рентгене либо на КТ. А для определения степени повреждения мягкотканных структур используется МРТ. 

Когда не стоит увеличивать грудь

Операция на плече

Единственный эффективный способ лечения – это оперативное вмешательство. 

Если есть костная деформация, ее нужно устранять, сделав костную пластику. А если это только мягкотканная деформация, сухожилия связочного аппарат, то его нужно сшивать либо укреплять. 

Оперативное вмешательство в некоторых неосложненных случаях может длиться до часа. Если случай непростой, то чаще всего операция идет 2-3 часа. 

Операция может проводиться двумя способами: открытым и малоинвазивным. 

Открытый способ предусматривает большой разрез и полное открытие сустава. Но в последнее время врачи стараются отходить от него в пользу малоинвазивного способа. 

Малоинвазивный, или артроскопический, способ – это операция без разрезов. Она проводится с помощью артроскопа – разновидности эндоскопа. При таком вмешательстве снижается травматичность операции, минимизируется риск появления осложнений и значительно сокращается срок реабилитации.

Тренировки онлайн: что это такое

Реабилитация 

Руководитель ортопедо-травматологического направления МС “Добробут” Василий Шмагой

Процесс послеоперационной реабилитации зависит от степени и объема повреждения. 

При повреждении мягкотканных структур иммобилизация плеча длится 3-4 недели. После окончания этого периода давать полную нагрузку разрешается не раньше чем через месяц. 

Если были повреждены костные структуры, то иммобилизация будет длиться 6 недель, а ограничение нагрузок – до 3-4 месяцев. 

Зависимость от тренажерного зала: в чем опасность для здоровья

Можно ли обойтись без операции?

Диагноз “привычный вывих” – это уже прямая рекомендация для оперативного вмешательства. Но что если пострадавший принимает решение его не делать?

Во-первых, сам по себе организм не исцелится (чуда не произойдет), и при малейших неосторожных движениях будут происходить повторные вывихи. Рано или поздно большинство приходит к тому, что операцию нужно делать. Так может, сделать это раньше, чем позже?

Если вам поставили диагноз “привычный вывих плеча”, не бойтесь оперативного вмешательства. И главное, не слушайте ничьих советов, если они идут не от профессионалов. Если ваш врач сказал вам, что нужно оперироваться – меньше сомнений.

Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/zdorovje/privychnyy-vyvih-plecha-vozvraschaem-plecho-na-mesto-1223562.html

Комплекс упражнений при плечелопаточном периартрозе

Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Плече-лопаточный периартрит — заболевание плечевого сустава и окружающих его тканей. Заболевание в большинстве случаев развивается исподволь. Вначале оно проявляется в связанности и нарушении привычных координации вполне определенных трудовых, бытовых и спортивных движений.

Затем появляются незначительные ноющего характера боли, усиливающиеся при движениях. Возникает ограничение движений в плечевом суставе. Иногда наблюдается усиление боли но ночам. В дальнейшем эти симптомы могут быстро нарастать.

В отдельных случаях симптомы заболевания проявляются остро.

Причины, вызывающие плече-лопаточный периартрит, многочисленны. К ним можно отнести травмы плечевого сустава и шейного отдела позвоночника; нарушение обмена веществ и дегенеративные изменения в периартикулярных тканях; шейный остеохондроз и т. д.

При плече-лопаточном периартрите имеет место наличие воспалительных явлений в тканях, окружающих плечевой сустав со спайками в сумочно-связочном аппарате, отложение извести в слизистых сумках под дельтовидной мышцей или клювовидным отростком лопатки, атрофия мышц, нарушение чувствительности.

Плече-лопаточный периартрит требует длительного и терпеливого лечения. В комплексном лечении его большое место занимает лечебная гимнастика.

В задачи лечебной гимнастики при лечении плече-лопаточного периартрита входит:а) снятие болей в области сустава, обучение расслаблению мышц плечевого сустава;б) восстановление объема движений в плечевом суставе;

в) восстановление мышечного тонуса и силы мышц пораженной конечности.

Занятия лечебной гимнастикой с плече-лопаточным периартритом в условиях поликлиники целесообразно делить на 2 периода.

1 период — период острых болей, большого ограничения подвижности в суставе.

Задачи лечебной гимнастики 1 периода:а) снять боли, обучить расслаблению мышц плечевого сустава;

б) увеличить подвижность в плечевом суставе.

Исходные положения:— сидя на стуле — лопатки прижаты к спинке стула;— стоя;— стоя у гимнастической стенки;— лежа на спине;

— стоя с фиксированием лопатки.

Окончание периода условно можно считать со стиханием острых болей в плечевом суставе.

II период — период устойчивой ремиссии (уменьшение болей).

Задачами лечебной гимнастики II периода являются:а) восстановление движения (по всем осям) плечевого сустава;

б) восстановление мышечного тонуса и силы мышц пораженной конечности.

Исходные положения:— сидя;— стоя;— стоя у гимнастической стенки;

— лежа на спине.

Применяются упражнения на расслабление, на силу, на растягивание. Широко используются упражнения с предметами: гимнастическими палками, булавами, гантелями: упражнения у гимнастической стенки, с резиновыми бинтами, блоками, упражнения с фиксированием лопатки (специальное коромысло).

Занятия проводятся ежедневно, кроме того, больные должны заниматься лечебной гимнастикой самостоятельно дома 2-3 раза.

Лечение всегда должно быть комплексным.

Необходим индивидуальный подход с учетом заболевания, возраста и подготовленности больного.

Каждое занятие начинать с упражнений для дистальных отделов конечности, дыхательных упражнений и общеукрепляющих упражнений, затем включать специальные упражнения для плечевого сустава, лопатки и прилегающих к ним мышц.

«Подходить» к больному плечевому суставу, необходимо постепенно (от более простых упражнений к более сложным, не делать упражнений «через боль»), чередовать силовые упражнения с упражнениями на расслабление.

Успех лечения в значителной мере связан с самим больным и настойчивостью в выполнении всех предписаний врача.

По окончании курса лечения рекомендуется ежедневно продолжать занятия лечебной гимнастикой, избегать перенапряжения рук и рывковых движений, а также работы с высоко поднятыми руками.

Рекомендуется следующая схема выполнения специальных упражнений для лечения плече-лопаточного периартрита:а) сидя на стуле;б) сидя с палкой;в) стоя;г) стоя с предметами (гимнастическая палка, булавы, гантели, резиновый бинт, блок).д) у гимнастической стенки;е) лежа на спине;ж) стоя на четвереньках;з) упражнения «коромыслом»;

и) упражнения с сопротивлением для укрепления мышечного корсета шеи, плечевого пояса.

Ниже приводятся специальные упражнения лечебной гимнастики при плече-лопаточном периартрите. Используя их в сочетании с общеукрепляющими упражнениями, можно составить комплекс упражнений для восстановления объема движений в плечевом суставе в любом периода болезни.

Сидя на стуле

1. Упражнения для кистей и лучезапястных суставов.2. Ротация (вращение) предплечья.3. Сгибание и разгибание в локтевых суставах.4.Поднимание и опускание плеч (прятать голову в плечи).5. Руки «в замок» на коленях, поднимание рук вперед — вверх.6.

Руки «в замок», сгибание рук в локтевых суставах, кисти положить на грудь, на одно, затем на другое плечо.7. Руки «в замок» на грудь, вытягивать руки ладонями к наружи вперед — вниз, вперед — вверх.8. Покачивание опущенной вдоль тела и расслабленной больной руки вперед, назад и по небольшому кругу.9.

Руки на коленях, круговые движения лопатками в обе стороны.

10.Сесть на край стула, здоровой рукой перебирать по спинке стула вверх, то же больной рукой.

Сидя на стуле с гимнастической палкой

11. Палку держать за концы хватом сверху, положить ее на грудь и опустить в исходное положение.12. То же, держа палку хватом снизу.13. Отведение палки в сторону.14.

Палка установлена вертикально на стуле между коленями, поднимать, перехватывая, кисти вверх по палке и опускать вниз.15. Держа палку за концы, переносить ее через голову вправо и влево.16.

Палка за голову на плечи, выпрямить поочередно руки в стороны, «пилить шею».

17. Держа палку за середину вытянутой вперед рукой, поворачивать ее внутрь и кнаружи.

Стоя с гимнастической палкой

18. Палка за спиной, подтягивать палку к лопаткам при различной ширине захвата ее руками и с различным хватом.
19. Палка за спиной, держать ее за концы, отводить палку вправо и влево.

Стоя с резиной

20. Резина привязана к палке за концы, а середина — к любому устойчивому предмету (имитация гребли на байдарке, на лодке).21. Резина привязана к гимнастической стенке на уровне плеч (имитация движения метания молота с поворотом корпуса на 360° в обе стороны).

22. Резина привязана к гимнастической стенке — сгибание, разгибание, отведение и приведение, круговые движения в плечевом суставе, стоя лицом, боком и спиной к стенке.

Лежа на спине

23. Расслабление руки легким потряхиванием.24. Сгибание в плечевых суставах (руки «в замок» или с гимнастической палкой).

25. Отведение плеча.

Лежа на животе (на кушетке)

26. Рука опущена с кушетки, покачивание руки с расслаблением.

Стоя на четвереньках

27. Руки вытянуть вперед и положить на пол. Пружинящим движением стремиться сесть на пятки, не сдвигая рук.

У гимнастической стенки

28. Стоя лицом к стенке, перехватывая рейки, поднимать руки вверх до предела опускать их вниз до уровня груди.29. Приседать, держась за рейку прямой рукой на разной высоте.30. Стоя спиной к стенке, приседать, держась за рейку на уровне поясницы.31. Стоя боком к стенке, отводить руку в сторону, перехватывая с рейки на рейку.Упражнения с коромыслом.

32. Отведение и приведение; круговые движения вперед и назад.

Упражнения для мышц шеи

33. Боковые наклоны головы, наклоны вперед и назад повороты головы, круговые движения.

При шейном остеохондрозе подходить к этим упражнениям осторожно.

Упражнения с сопротивлением для мышц шеи

34. Руки на затылок «в замок » (наклон вперед и назад);

руки на висках, боковые наклоны головы.

Упражнения с мячом

35. Различные броски партнеру, в цель, одной и двумя руками, на месте и в движении.
36. Броски мяча в баскетбольное кольцо двумя и одной рукой.

Примечание. Во всех случаях восстановления объема движений в плечевом суставе необходимо стремиться выполнять изолированные движения в данном суставе. Для этой цели рекомендуется фиксировать лопатку специальными ремнями (ремень накидывается через больное надплечье) и использовать такие исходные положения, когда лопатка в меньшей степени участвует в движении плеча.

Главный врач – по понедельникам с 15:00 до 19:00 по предварительной записи у секретаря по телефону: +7 (499) 255-19-37

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе – понедельник, среда с 15:00 до 18:00, вторник, четверг с 09:00 до 12:00

подробнее

Источник: https://gp220.ru/kompleks-uprazhneniy-pri-plechelopatochnom-periartroze/

Заболевания и травмы плечевого сустава

Не могу поднять руку после вывиха плечевого сустава

Доктор Доколин > Плечевой сустав

Нестабильность плечевого сустава

Разрыв вращательной манжеты плеча

Импинджмент-синдром (плечелопаточный периартроз)

Нестабильность плечевого сустава (привычный вывих плеча)

При нестабильности плечевого сустава головка плечевой кости слабо фиксирована в суставной впадине лопатки и может сдвигаться на большие расстояния, чем это бывает в нормальном суставе.

В некоторых случаях головка может вообще выйти за пределы суставной впадины лопатки. Это состояние называется вывихом.

В случае отсутствия лечения нестабильность плечевого сустава с течением времени приводит к развитию остеоартроза.

Хроническая нестабильность плечевого сустава проявляется определенными симптомами. Часто отмечаются подвывихи плечевого сустава. Подвывих возникает, как правило, когда рука находится в определенных позициях, обычно выше головы.

Чаще всего это бывает при бросании предметов из-за головы вперед. Подвывих проявляется острой болью, иногда больные ощущают щелчок или хруст в суставе. С течением времени пациенты начинают избегать положений руки, приводящих к появлению подвывиха.

При выраженной нестабильности возможно периодическое возникновение вывихов плеча. Некоторым пациентам удается самостоятельно вправить вывих, однако многим приходится обращаться в травмпункты для срочной медицинской помощи.

Клиническая картина вывиха плеча очень характерна. Появляется сильная боль, рука находится в неправильном положении, а область плечевого сустава изменяется по форме. Любая попытка движений в плече усиливает боль.

Дислоцированная головка плечевой кости может сдавливать нервы, проходящие вблизи плечевого сустава.

Наиболее эффективным способом лечения нестабильности плеча является артроскопическое восстановление поврежденных связок передней капсулы сустава (операция Банкарта). Смысл этой операции заключается в фиксации связок передней поверхности сустава в определенном (анатомически правильном) положении. Операция выполняется из трех кожных проколов.

Про нестабильность плечевого сустава с видеопредставлениями хорошо рассказано в презентации, которую можно скачать по ссылке:нестабильность плечевого сустава (119 мб) в формате .odp (Презентация OpenDocument). В некоторых браузерах, чтобы сохранить: кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать “Сохранить по ссылке как..”

Разрыв вращательной манжеты плеча

Вращательная манжета представляет из себя комплекс связок и мышц плечевого сустава, создающих возможность совершать разнообразные движения в этом суставе.

Разрыв вращательной манжеты является особо болезненным повреждением, которое к тому же сопровождается слабостью руки (прежде всего нарушением отведения плеча). Данное травматическое повреждение может произойти у людей разного возраста, но наиболее часто встречается у пожилых пациентов.

Типичный пациент с разрывом вращательной манжеты – это человек пожилого возраста, у которого в течение некоторого времени отмечались боли в плече.

После поднятия тяжести или обычного падения боли в плечевом суставе значительно усиливаются, кроме того после травмы пациент не может поднять руку вверх.

Восстановление разрыва сухожилий вращательной манжеты является достаточно сложной операцией. Реконструкция вращательной манжеты может быть выполнена как открытым способом через разрез на передней поверхности плеча, так и артроскопическим методом.

Артроскопическая операция проводится через небольшие проколы в области плечевого сустава под контролем видеокамеры. Она менее травматична, но требует от хирурга высокой квалификации и отличных навыков владения артроскопическими техниками.

Презентация с наглядными видеоматериалами по теме Вращательная манжета (64,5 Мб) формат презентации .odp (Презентация OpenDocument). В некоторых браузерах, чтобы сохранить: кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать “Сохранить по ссылке как..”

Импинджмент-синдром

Этот синдром возникает вследствие трения сухожилий мышц вращательной манжеты об отросток лопатки – акромион, образующий верхнюю часть плечевого сустава.

Явление импинджмента возникает в той или иной степени при поднятии руки у любого здорового человека. Развитию клинически выраженного импинджмента способствует ежедневная работа с поднятыми руками (штукатуры), при постоянном выполнении бросковых движений (толкатели ядра).

Часто импинджмент-синдром проявляется клинически, когда происходит раздражение или повреждение сухожилий вращательной манжеты. Появлению импинжмент-синдрома способствуют любые состояния, приводящие к сужению промежутка между акромионом и сухожилиями вращательной манжеты.

Частой причиной такого сужения являются костные шпоры – выросты в виде шипов, исходящие из акромиально-ключичного сочленения.

На ранних стадиях развития импинджмент-синдрома основной жалобой пациентов является разлитая тупая боль в плече. Боль усиливается при подъёме руки вверх. Многие пациенты отмечают, что боль мешает им уснуть, особенно если лежать на стороне пораженного плечевого сустава.

Патогномоничным симптомом импинджмент-синдрома является возникновение острой боли у пациента при попытке достать до заднего кармана брюк. В более поздних стадиях боль усиливается, возможно появление тугоподвижности сустава. Иногда в суставе отмечается пощелкивание в момент опускания руки.

Слабость и затруднение при поднятии руки вверх может свидетельствовать о разрыве сухожилий вращательной манжеты.

Целью хирургической операции при лечении импинджмент-синдрома является увеличение промежутка между акромионом (анатомической частью лопатки) и вращательной манжетой.

Хирург удаляет костные шипы, которые могут суживать промежуток и повреждать сухожилия вращательной манжеты. Обычно проводится также удаление части акромиона для того, чтобы расширить промежуток.

Операция проводится эндоскопически с использованием трех кожных проколов.

Для облегчения проведения этой операции в арсенале нашего отделения имеется специальный аппарат (аблятор VAPR 3), который позволяет быстро и эффективно удалить патологически измененные ткани и вернуть подвижность плечевого сустава.

Партнеры

Источник: http://travm-net.ru/plecho/

Терапевт Лебедев
Добавить комментарий